(06) 478 12 901 info@balansterug.com

Beroepsorganisatie

672010178470126 thumb2

Beroepsorganisatie BATC staat voor belangen van zowel therapeut als consument.

BATC therapeuten zijn HBO opgeleid en volgen jaarlijkse bijscholingen op alle gebieden van de vijf natuurgerichte principes.

“Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link – https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/ downloaden.  . Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

De meeste zorgverzekeraars erkennen en ondersteunen deze organisatie.

Meer informatie is te vinden op www.batc.nl