(06) 478 12 901 info@balansterug.com

Werkvormen

Counseling/ gesprekstherapie

Counseling/ gesprekstherapie

Gesprekstherapie

De meeste mensen hebben periodes in hun leven waarin ze moeilijke gebeurtenissen en daarme verbonden gevoelens ervaren die onoplosbaar lijken. Soms beseft men waar deze gevoelens vandaan komen, maar soms heeft men geen idee waarom men zich zo voelt.

Gesprekstherapie kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en eventueel belangrijke veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.

Een counseling gesprek duurt gemiddeld 45-60 minuten.

Zit je niet goed in je vel, voel je je niet begrepen, heb je moeite met het verwerken van bepalde situaties uit je leven (ook rouwverwerking), loopt het niet lekker in je gezin of op je werk, maak dan een afspraak om snel terug in balans te komen.

CO-DEPENDANCY

Co-dependent is de term die gebruikt wordt voor elke persoon die binnen een disfunctionele gezinseenheid is grootgebracht en die emotioneel afhankelijk is van een externe bron om zijn gevoel  van eigenwaarde te vergroten. Deze persoon is constant gericht op externe prikkels teneinde de eigen pijn niet te hoeven voelen. Mensen die co-dependent zijn kunnen echter gelukkige en gezonde relaties te hebben. Met behulp van een (gespreks)therapeut of een andere hulpverlener worden ze geholpen om het probleem met succes aan te pakken.

Gezinstherapie

Een disfunctioneel gezin wordt gedefinieerd als een gezin dat consequent niet in staat is een veilige en koesterende omgeving te creëren. Disfunctioneren komt voort uit  de wanhopige pogingen van het gezin om met het verstorende gedrag van een gezinslid of gezinsleden om te gaan.

Geen enkel gezin neemt bewust de beslissing disfunctioneel te worden en haar gezinsleden schade te berrokkenen. Met behulp van therapeut wordt het makkelijker om onbewuste patronen herkennen en veranderen.

Rouwverwerkingstherapie

Rouw is een maatstaf van onze liefde en afhankelijkheid en vormt de prijs die wij betalen voor liefhebben. Duur van rouw varieert van persoon tot persoon. Voor degenen die lijden is er geen troost en voor degenen in de omgeving blijken woorden pijnlijk tekort te schieten. Het is een gevoel dat wordt herhaald, een gevoel van verwarring en wanhoop. Op een moment durf je te denken dat je misschien weer in staat bent het leven, volgende moment stort je weer terug in het gat.

Het doel van rouwverwerkingstherapie is de cliënt uiteindelijk te helpen iemand los te laten die hij niet wil loslaten, maar die hij moet laten gaan om door te kunnen gaan met leven.

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Een verdrietige ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot een depressie, maar soms is er sprake van een erfelijke aanleg voor depressie.

Er zijn effectieve behandelingen voor de stoornis:

  • Fysieke, met medicijnen en elektroshocks;
  • Psychologische, zoals gesprekstherapie en psychotherapie;
  • Sociale, zoals het mogelijk maken van persoonlijke ontwikkeling en het bieden van bezigheidstherapie.

Depressie kan zo ernstig zijn als een ander levensbedreigende ziekte. Blijven de symptomen langer dan twee weken duren wacht niet langer maar neem hiervoor contact op met je huisarts of een andere hulpverlener.